6 SINIF MATEMATİK DERS PLANI

Ödevin ÖzetiMATEMATİK DERS PLANI BÖLÜM I: Dersin adı Matematik Sınıf 6/ Ünitenin Adı/No ASAL SAYILAR VE ÇARPANLARA AYIRMA Konu Asal sayıları kavrayabilme , Doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilme Önerilen Süre 4 ders saati BÖLÜM II: Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar Hedef 2 : Asal sayıları kavrayabilme Davranışlar 1. Asal sayıları tanımlayarak, özeliklerini söyleyip yazma 2. Verilenler arasından asal sayıları işaretleme Hedef 3 : Doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilme Davranışlar 1. Bir doğal sayının bölenlerinin kümesini yazma 2. Bir doğal sayının çarpanlarının kümesini yazma 3. Bir sayının çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişkiyi örneklerle gösterme 4. Bir doğal sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma 5. Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırma 6. Çarpanları veya asal çarpanları verilen bir sayıyı yazma Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerin konuyu çoklu zeka kuramına göre 8 etkinlik alanıyla kazanmaları sağlanacak. Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça (*Öğretmen / *Öğrenci) MEB tarafından kabul edilen çeşitli Matematik kitapları ve dergileri, çalışma kağıtları, bozu paralar, bilye, boncuk, tepegöz ...vb Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Sözel-Dilsel: 60’a kadar olan sayılardan asal sayıların tespitini yapmak için kullanılan metodun eski yunanlı matematikçi Erotasthenes (MÖ 276-194) tarafından bulunduğu ve bunun Erotasthenes(Eretosten) kalburu olarak anıldığı söylenecek. Doğacı: Sosyal -Kişiler Arası: Sınıftaki öğrencilerin hepsine numara verilerek 2,3,5 ve 7 nin katı olan öğrenciler ayağa kaldırılır, yerinde oturanların asal sayı olduğu söylenir. Böylece Erotasthenes(Eretosten) kalburu uygulanmış olur. Mantıksal-Matematiksel: Bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenlerinin kümeleri yazılarak iki kümenin elemanlarının aynı doğal sayılar olduğu gösterilecek İçsel-Bireysel: Bütün öğrencilere tek tek numara verilip, sen asal sayı mısın? Neden? diye sorulur. Görsel-Uzaysal: 2’den büyük çift doğal sayıların iki asal sayının toplamı, 5’ten büyük tek doğal sayıların üç asal sayının toplamı olarak yazılabileceği örneklerle gösterilir. Müziksel-Ritmik: Do-re-mi-fa-sol-la-si-do notalarını numaralandırırsak hangileri asal olur? Özet: Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2 dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. Asal sayılar kümesi, { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ... }dir. Fermat Teoremi ne göre, n asal sayı olmak üzere, 2n - 1 şeklinde yazılabilen sayılar asal sayıdır. Örneğin, 22 - 1, 23 - 1, 25 - 1, 27 - 1, 211 - 1, ... sayıları, asal sayıdır. Bir sayı asal değilse, asal sayıların çarpımından oluşmuştur. Örneğin 360 sayısı asal değildir. Asal çarpanlarını b...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !