HAYAT BİLGİSİ GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ

Ödevin ÖzetiGÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ
A.BİÇİMSEL BÖLÜM
DERSİN ADI:Hayat Bilgisi
SINIF :3
ÜNİTE ADI :Çevremizi Tanıyalım
SÜRE :Bir ders saati

Öğrenme öğretme strateji ve teknikleri
Düz anlatım,Soru_cevap

Kaynak Kitaplar
İnternet siteleri
Araç_Gereçler
Buz,Balon,Mum,Tepegöz,Kap,Top,Kibrit,Tahta,Su

Hedef_Davranışlar
Hedef 1: Maddenin hallerini tanıyabilme
Davranış 1:Maddenin katı,sıvı,gaz olmak üzere üç çeşit olduğunu söyleme/yazma
Davranış 2:Katı maddelere çevresinden örnekler verme
Davranış 3:Sıvı maddelere çevresinden örnekler verme
Davranış 4:Gaz maddelere çevresinden örnekler verme
Hedef 2: Maddenin hallerinin birbiri içerisine dönüştüğünü anlayabilme
Davranış 1:Katının sıvıya dönüştüğünü söyleme/yazma
Davranış 2:Sıvının gaza dönüşebildiğini söyleme/yazma
Davranış 3:Gazın sıvıya dönüşebildiğini söyleme/ yazma
Hedef 3:Maddenin halleriyle ilgili günlük hayattan örnekler verebilme
Davranış 1:Tenceredeki suyun ısınıp buharlaştığını fark edip söyleme /yazma
Davranış 2:Buzun eriyip suya dönüştüğünü fark edip söyleme/yazma
Davranış 3:Havanın ısınıp buharlaşma olduktan sonra yağmur yağdığını yazma/söyleme
B.ÇOKLU ZEKA KURAMININ BOYUTLARINA YÖNELİK ETKİNLİKLER
1.Sözel Dilsel Zeka:Buzdan yola çıkarak madde dönüşümünün anlatılması
2.Mantıksal matematiksel zeka:Maddenin katı,sıvı,gaz dönüşümüyle ilgili neden sonuç çalışması
3.Kişiler arası zeka:Maddenin yapıları hakkında diyalog tamamlama çalışması yapılması
4.İçsel zeka:Çocuklara güneşe bırakılmış bir buz parçası olsanız nelerin değiştiğini hissederdiniz veya çölde su mu,buz mu,rüzgar mı olmak isterdiniz? şeklinde soru yönetilir
5.Ritmik müziksel zeka:Su şırıltısı,yağmur,dolu,rüzgar sesleri çıkartılarak verilir
6.Bedensel zeka:Buz parçası ısıtılarak sıvı ve gaz haline getirilmesi
7.Görsel uzamsal zeka:Tepegözle duvara yansıtılan resimlerin incelenmesi
8.Doğa zeka:Doğadaki maddenin üç haline ait saydamın gösterilmesi

C.GİRİŞ BÖLÜMÜ
1.Dikkat çekme:Öğretmen elinde balonlar ve bir topla sınıfa girer balonları uygun bir yere asar ve topu sınıfta birkaç kere yere vurduktan sonra görülen bir yere koyar
2.Güdüleme:Öğretmen;öğrencilere anlatacağı konuyu dikkatlice dinlerlerse maddenin hallerini daha iyi anlayacaklarını ve günlük hayatta karşılaştığımız bir çok olayı daha iyi yorumlayacak ve açıklayacaksınız der.
3.Gözden Geçirme:Öğretmenin"bu dersimizde maddenin hallerini tanıyacağız ve çeşitli özelliklerini öğreneceğiz”demesi
4.Derse Geçiş:öğretmen,bugün işleyeceğimiz konu maddenin halleridir şimdi herkes arkasına yaslansın ve beni dikkatlice dinlesinD.GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
Dersin İşlenişi:Elimde balonlarla ve bir topla derse girerim. Öğrencilere bugunkü dersi dikkatlice dinledikleri taktirde maddenin hallerini daha iyi tanıyabileceklerini ve günlük hayatta karşıl...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !