KAYMA MUKAVEMETİ

Ödevin ÖzetiKAYMA MUKAVEMETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. KAYMA MUKAVEMETİ 2 1.1 Zeminlerin Kayma Mukavemeti 2 1.1.1 Mohr-Coulomb Göçme Hipotezi 2 1.1.2 Göçme Durumu ve Mohr Gerilme Daireleri 4 1.1.3 Efektif Gerilmeler ve Kayma Mukavemeti 7 1.2 Zeminlerin Kayma Mukavemetinin Deneysel Olarak Saptanması 10 1.2.1 Laboratuar Deney Yöntemleri 11 1.2.1.1 Kesme Kutusu Deneyi 12 1.2.1.2 Serbest Basınç Deneyi 13 1.2.1.3 Üç Eksenli Basınç Deneyi 15 1.2.1.4 Üç Eksenli Basınç Deneyinde Gözlenen Zemin Davranışları 17 1.2.1.5 Diğer Laboratuar Deneyleri 21 1.2.1.5.1 Laboratuar Veyn Deneyi 21 1.2.1.5.2 Düşen Koni Deneyi 23 1.2.2 ARAZİ DENEY YÖNTEMLERİ 23 1.3 Tabi Zeminlerin Kayma Mukavemeti 24 1.3.1 Kumların Kayma Mukavemeti 24 1.3.2 Killerin Kayma Mukavemeti 27 1.3.2.1 Suya Doygun Killer 28 1.3.2.2 Suya doygun olmayan killer 31 1. KAYMA MUKAVEMETİ Diğer bütün malzemelerde olduğu gibi, zeminler üzerine uygulanan yüklerin yol açtığı gerilmeler belirli sınırları aştığı zaman zeminde göçme meydana gelmektedir. Değişik malzemelerin göçme biçimlerinin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Elasto-plastik davranış gösteren malzemelerde akma tipi göçme gözlenirken çelik gibi kırılgan malzemelerde ani göçme meydana gelebilmektedir. 1.1 Zeminlerin Kayma Mukavemeti Zeminlerde göçme meydana gelmesi için, olası bir kayma düzlemi boyunca kayma direncinin aşılması gerekmektedir. Bu düzlem her zaman en büyük kayma gerilmesi düzlemi olmayabilmektedir. Genel olarak göçme belli bir kayma düzlemi üzerine etkiyen normal ve kayma gerilmelerinin ortaklaşa etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Zeminin kayma mukavemeti ise, göçmeye meydan vermeden karşı koyabileceği en büyük kayma gerilmesi olarak tanımlanabilir. 1.1.1 Mohr-Coulomb Göçme Hipotezi Zeminler için, göçmeye yol açan normal ve kayma gerilmelerinin ortak etkisini göz önüne alan bir çok hipotez geliştirilmiştir. Bunlar içinde en basit olanı ve uygulamada yaygın olarak kullanılanı Mohr-Coulomb göçme kriteri olmaktadır. Buna göre , zeminin kayma mukavemeti (birlikte göçmeye yol açan normal ve kayma gerilmelerinin sınır değerleri) Şekil 1.1 de gösterilen eğri ile temsil edilmektedir. Bu şekilde, normal gerilmeler yatay eksende, kayma gerilmeleri düşey eksende gösterilmekte, göçme zarfı olarak nitelendirilen eğrinin altında kalan gerilme durumları için göçme ortaya çıkmazken, bu zarfa ulaşıldığı anda zeminde göçme meydana gelmektedir. Bu zarfın üzerinde yer alan gerilme durumlarının mümkün olmadığı açıktır. Genel olarak göçme zarfı bir eğri ile temsil edilmekle beraber, uygulamada bu eğri genellikle yaklaşık bir doğru olarak kabul edilmektedir.(Şekil 1.1 b). Bu doğrunun düşey ekseni kestiği nokta c ve yatay ile yaptığı açı  ile gösterilirse, kayma mukavemetini veren bağıntı (doğrunun denklemi) τ = c+σ tan şeklinde yazılabilir. Burada c ve  kayma mukavemeti parametreleri ola...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !